เวลาและค่าเข้าชม

เวลาทำการ

จาก 8:00 น. – 17:00 น. เปิดตลอดทั้งปี

 

ที่จอดรถ

ที่จอดรถฟรี (50คัน) มีที่จอดรถบัสขนาดใหญ่

 

ค่าธรรมเนียมการเข้าชม(2023.2.1〜)

การจัดหมวดหมู่ผู้ใหญ่เด็ก
เที่ยวส่วนบุคคล450 เยน200 เยน
เที่ยวเป็นกลุ่ม350 เยน150 เยน

※ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป)・เด็ก (นักเรียนประถมและมัธยมต้น)

・ส่วนลดกลุ่มใช้กับกลุ่ม 30 คน

 

7 คูปองทั่วไปของทัวร์บ่อน้ำพุนรก(2023.2.1〜)

การจัดหมวดหมู่ผู้ใหญ่เด็ก
เที่ยวส่วนบุคคล2,200 เยน1,000 เยน
เที่ยวเป็นกลุ่ม1,500 เยน650 เยน
คนพิการ1,000 เยน500 เยน
คนพิการเที่ยวเป็นกลุ่ม800 เยน400 เยน

※ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป)・เด็ก (นักเรียนประถมและมัธยมต้น)

・ส่วนลดกลุ่มใช้กับกลุ่ม 30 คน

・7 คูปองทั่วไปของทัวร์บ่อน้ำพุนรก สามารถซื้อได้ที่จุดไหนของบ่อน้ำนรกก็ได้

・วันหมดอายุ มีแบบหนึ่งวันหลังจากการเข้าชมและ ภายใน 2 วันนับจากวันที่ซื้อและในวันถัดไป

・ตั๋วชมทั่วไปสำหรับผู้ที่มาแบบกลุ่มสามารถซื้อได้ที่ บ่อน้ำพุทะเลอุมิจิโคะคุและบ่อน้ำพุเลือดชิโนะอิเคชิเท่านั้น

 

 

 

Language
Language