ไฮไลท์ของคามาโดะจิโคะคุ2

บ่อน้ำพุสำหรับลำคอ และบ่อน้ำพุสำหรับผิวหนัง
(จุดที่ 1 โกกุระคุ ถึง จุดที่ 4 โกกุระคุ)

ตรงนี้เป็นมุมน้ำพุร้อนที่คุณสามารถลองใช้งานเพื่อเป็นประสบการณ์ได้

 

บ่อน้ำร้อนสำหรับดื่ม สำหรับมือและเท้า “บ่อน้ำพุร้อนไอน้ำมูชิยู” น้ำร้อนสำหรับลำคอและผิวหนังช่วยให้ผิวชุ่มชื้น
*ข้อควรระวังเมื่อคุณดื่มน้ำพุร้อนที่มีอุณภูมิสูงจัดให้ระวังจะลวกผิวหนัง

 

บ่อน้ำพุนรกคามาโดะจุดที่ 4

สีของสระน้ำที่นี่คือสีของดินเหนียวต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยความร้อนใต้พิภพในหินใต้ดิน

ไม่ใช่สีของธาตุเหล็กที่มีค่าออกไซด์

 

บ่อน้ำพุนรกคามาโดะจุดที่ 5

บ่อน้ำพุร้อนนรกที่มีความลึกลับของสีสระน้ำที่เปลี่ยนไป
บ่อน้ำพุนี้เปลี่ยนสีหลายครั้งต่อปีภายในแต่ละวัน เช่นสีน้ำเงินและสีเขียวกลายเป็นสีเข้มและอ่อน ไม่สามารถหาสาเหตุได้ แต่รู้ว่านี้คือพลังของธรรมชาติที่น่าพิศวง

 

 

 

 

 

 

Language
Language