ไฮไลท์ของคามาโดะจิโคะคุ

บ่อน้ำพุนรกคามาโดะจุดที่ 1
(90 องศาเซลเซียส)

บ่อน้ำพุนรกคามาโดะจุดที่ 1 เป็นบ่อน้ำพุนรกเนะซึโดโรจิโคะคุเป็นโคลนสีน้ำตาลเข้ม ซึ่งมาจากสีของดินเหนียวเหนียวต่าง ๆ ที่เกิดจากความร้อนใต้พิภพในหินใต้ดิน

 

บ่อน้ำพุนรกคามาโดะจุดที่ 2

ที่ตรงนี้นั้นมีปีศาจที่สามารถพูดได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของบ่อน้ำพุนรกคามาโดะที่มาจากไอน้ำที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสพุ่งทะลุจากโขดหิน

 

หากพ่นบุหรี่หรือวัสดุอื่น ๆ ในการเผาไหม้เข้าไปในไอน้ำที่พุ่งออกมาจะมีปริมาณไอน้ำจะเพิ่มเป็นสองเท่า

หม้อหุงต้มอสูรทั้งสองที่หันหน้าเข้าหากัน เป็นหม้อหุงต้มที่มีเป็นคู่ (เมะโอโตะคามะ)

 

บ่อน้ำพุนรกคามาโดะจุดที่ 3
(85 องศาเซลเซียส)

จุดที่ 3 คือบ่อน้ำพุนรกด้วยสีน้ำเงินโคบอลต์ สารที่เห็นเป็นสีขาวสันนิษฐานว่าเป็นซิลิกาอสัณฐาน (ตะกอนน้ำพุร้อน) ซึ่งใช้เวลาประมาณ 70 ปีในการสะสม

 

 

 

 

 

 

Language
Language